งานจัดซื้อ

ด้วยสภาพเศรษฐกิจเช่นปัจจุบัน
แผนกจัดซื้อจึงมีบทบาทสำคัญในการรักษาสภาวะการเงินของกลุ่มบริษัทมิชลินให้ดำเนินไปได้ด้วยดี.

ตัวอย่างของเพื่อนร่วมงานของเรา

ตัวอย่างตำแหน่งงานในแผนกจัดซื้อมีดังนี้

พิมพ์ >