นักศึกษาจบใหม่

ท่านคือนักศึกษาจบใหม่ ผู้กำลังมองหาจุดเริ่มต้นทางอาชีพที่ดีที่สุดหรือไม่

ท่านพร้อมที่จะก้าวสู่อาชีพการทำงานหรือยัง

ท่านต้องการร่วมงานกับองค์กรนานาชาติหรือไม่

ไม่ว่าคุณจะจบการศึกษาระดับใด ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือแม้กระทั่งปริญญาเอก มิชลินมีความพร้อมที่จะนำเสนออาชีพที่เหมาะสมกับท่านและความสามารถเฉพาะด้านของท่าน เพราะพัฒนาการของท่านคือหัวใจหลักในการทำงานของเรา

4 เหตุผลที่ท่านควรร่วมงานกับเรา

- เราให้มากกว่างาน แต่คืออาชีพและความก้าวหน้าในชีวิต : Career Manager ของท่านจะจัดหาช่องทางความก้าวหน้าทางอาชีพที่มีความน่าสนใจให้แก่ท่าน โดยพิจารณาจากความสามารถเฉพาะด้านของตัวท่าน และให้โอกาสท่านในการพัฒนา ริเริ่มหรือแม้กระทั่งสำรวจความสามารถของตนในด้านอื่นๆ ผ่านกิจกรรมการทำงานที่หลากหลายและโอกาสในการทำงานในสำนักงานในต่างประเทศของเรา

- กระบวนการเข้าร่วมงานไม่ซับซ้อน ไม่ยุ่งยาก : เพื่อให้การเริ่มต้นอาชีพของท่านกับเราเป็นไปด้วยความราบรื่นที่สุด เราจึงมีการฝึกอบรมที่เข้มข้น การฝึกอบรมแต่ละครั้งจะมีระยะเวลาตั้งแต่ 3 - 9 เดือน เพื่อให้ท่านสามารถปรับตัวเข้ากับภารกิจใหม่ได้อย่างเต็มที่ เพื่อก้าวสู่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุด

- เริ่มต้นอาชีพการงานด้วยความรับผิดชอบ : เพราะท่านมีความคิดริเริ่ม ข้อเสนอและพลังที่เราสนใจ มิชลินจึงต้องการให้ท่านสามารถสำรวจศักยภาพของตนเองโดยการร่วมงานกับเรา

- กลุ่มบริษัทที่มีธุรกิจทั่วโลก : มิชลินมีธุรกิจกระจายอยู่ทั่วทุกทวีป ซึ่งหมายถึงโอกาสการก้าวหน้าในอาชีพที่ไม่มีข้อจำกัด ในสภาวะการทำงานในวัฒนธรรมองค์กรแบบนานาชาติ

ตำแหน่งงานสำหรับนักศึกษาจบใหม่

สมัครงานโดยส่งประวัติส่วนตัวพร้อมเอกสารแนบ มายัง recruit.hr@th.michelin.com

 

หรือ กดที่ปุ่มสีเหลือง เพื่อหาตำแหน่งงานว่างสำหรับนักศึกษาจบใหม่

โปรดดูข้อมูลตำแหน่งงานสำหรับบัณฑิตจบใหม่

กลุ่มบริษัทมิชลิน:

นักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย

เราสนใจในความปรารถนา และความสามารถของคุณ!

> เพื่อให้รู้มากขึ้น

จะพบเราได้ที่ไหน?

ก.ค.-ก.ย. 2555

แจ้งนักศึกษาวิศวกรรม ปี 3 สมัครโครงการยอดนักคิด และประชาสัมพันธ์โครงการสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษาวิศวกรรมปี 4 สอบถามที่มหาวิทยาลัยของท่าน หรือ

> ดูเพิ่มเติมได้ที่ปฏิทินกิจกรรม

สาขาอาชีพที่น่าสนใจ:

งานจัดซื้อ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอาชีก ในแผนก จัดซื้อ.

> ดูตัวอย่างงานในแผนก

การตรวจสอบภายใน / การกำกับดูแลการจัดการ / การเงิน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอาชีพในแผนก ตรวจสอบภายใน/ การเงิน.

> ดูตัวอย่างงานในแผนก

งานด้านวิศวกรรม

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอาชีพในแผนก การออกแบบ/ Product Engineering.

> ดูตัวอย่างงานในแผนก

ซัพพลายเชน และ โลจิสติกส์

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอาชีพในแผนก Supply Chain/ Logistic.

> ดูตัวอย่างงานในแผนก

งานการบุคคล และธุรการ

Le développement de la bureautique et d’Internet a entraîné une évolution du travail et des organisations. La Direction du Personnel est garante du respect des valeurs...

> ดูตัวอย่างงานในแผนก

การวิจัย พัฒนา และอุตสาหกรรม

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอาชีพในแผนก วิจัย และ พัฒนา.

> ดูตัวอย่างงานในแผนก

การขาย การตลาด และการสื่อสารองค์กร

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอาชีพในแผนก การตลาด/ การชาย/ การสื่อสาร.

> ดูตัวอย่างงานในแผนก

การผลิต และการควบคุมคุณภาพ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอาชีพในแผนก การผลิต.

> ดูตัวอย่างงานในแผนก

สิ่งแวดล้อม / การป้องกันความเสี่ยง

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอาชีพในแผนก Safety and Environmental Progression.

> ดูตัวอย่างงานในแผนก

ระบบสารสนเทศ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอาชีพในแผนก Information Systems.

> ดูตัวอย่างงานในแผนก

กฎหมาย

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอาชีพในแผนก กฎหมาย/ ภาษี.

> ดูตัวอย่างงานในแผนก